Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home

Zoekresultaten

16 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
CIW-netwerkmoment, woensdag 13 februari
Bevindt zich in Nieuws
Nov 2015 - Informatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed
Bevindt zich in Nieuws
Nov 2015 - Symposium Meerlaagse Waterveiligheid - 16/11/2015 - Brussel
Bevindt zich in Nieuws
Juli 2015 - Nieuwe richtlijnen voor toepassing van watertoets in signaalgebieden
Bevindt zich in Nieuws
Jan 2013 - Tweede waterbeleidsnota vastgesteld
Op 20 december 2013 stelde de Vlaamse Regering de tweede waterbeleidsnota vast. De waterbeleidsnota bevat de visie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de komende zes jaar en het overzicht van de voornaamste waterbeheerkwesties.
Bevindt zich in Nieuws
Jan 2016 - Nieuwe verordening regenwater
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater
Bevindt zich in Nieuws
Okt. 2013 - Overstromingsgevoeligheid vastgoed voortaan gekend dankzij nieuwe informatieplicht
Bevindt zich in Nieuws
Juli 2013 - Integraal Waterbeleid vereenvoudigd
Op 19 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het decreet Integraal Waterbeleid wijzigt. Het decreet Integraal Waterbeleid dateert van 2003 en vormt het juridisch kader voor het Vlaamse waterbeleid. Het regelt onder meer de planning, het overleg en de te volgen procedures voor het integraal waterbeleid en het bevat specifieke beleidsinstrumenten zoals de watertoets.
Bevindt zich in Nieuws
Mei 2013 - Wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid definitief goedgekeurd
Op 17 mei 2013 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het decreet integraal waterbeleid wijzigt.
Bevindt zich in Nieuws
Aug 2012 - Nieuwe code van goede praktijk voor rioleringssystemen
Op 20 augustus 2012 keurde minister J. SCHAUVLIEGE het ministerieel besluit goed dat de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen vaststelt.
Bevindt zich in Nieuws
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid