Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home

Zoekresultaten

19 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Het blijft droog
Bevindt zich in Nieuws
Juli 2018 - Alarmfase (code oranje) voor droogte in heel Vlaanderen
Bevindt zich in Nieuws
Okt. 2016 - 13de waterforum: Biologische monitoring in water, versie 2.0
Het 13de waterforum, dat plaatsvond op 14 oktober, stond in het teken van innovatieve biologische monitoring in oppervlaktewater. Betrouwbare biologische monitoring is bepalend om de watertoestand van nabij te kunnen opvolgen en effecten van maatregelen te kunnen inschatten.
Bevindt zich in Nieuws
Dec 2015 - Definitieve Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas
Op 18 december gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Hiermee geeft de Regering haar fiat aan de in de plannen opgenomen maatregelen en acties voor de volgende zes jaar om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de plannen werd op 2 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Bevindt zich in Nieuws
Nov 2015 - Informatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed
Bevindt zich in Nieuws
Nov 2015 - Symposium Meerlaagse Waterveiligheid - 16/11/2015 - Brussel
Bevindt zich in Nieuws
Juli 2015 - Nieuwe richtlijnen voor toepassing van watertoets in signaalgebieden
Bevindt zich in Nieuws
Jan 2013 - Tweede waterbeleidsnota vastgesteld
Op 20 december 2013 stelde de Vlaamse Regering de tweede waterbeleidsnota vast. De waterbeleidsnota bevat de visie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de komende zes jaar en het overzicht van de voornaamste waterbeheerkwesties.
Bevindt zich in Nieuws
Jan 2016 - Nieuwe verordening regenwater
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater
Bevindt zich in Nieuws
Okt. 2013 - Overstromingsgevoeligheid vastgoed voortaan gekend dankzij nieuwe informatieplicht
Bevindt zich in Nieuws
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid