Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > In de kijker

In de kijker

17 april 2018 - Infomarkt 'Riviercontract vallei van de Kerkebeek'
Een jaar lang hebben burgers, verenigingen en de overheid nagedacht over hoe we het overstromingsrisico in Sint-Michiels en Zedelgem kunnen verminderen. Wat hebben die samenkomsten en debatten opgeleverd? Kom langs op de infomarkt op 17 april.
Okt. 2017. Kom naar het Kerkebeekforum op 21 oktober
Burgers, organisaties en overheden hebben meer dan 120 ideeën en suggesties geformuleerd om de overstromingsproblematiek in de vallei van de Kerkebeek en haar zijlopen in Zedelgem en Sint-Michiels aan te pakken. Heel wat van die ideeën werden ondertussen al in engagementen omgezet, maar moeten nog verder geconcretiseerd worden.
Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders
De polders bestaan door een menselijk ingrijpen in het waterbeheer. Klimaatverandering zal de polders echter flink doen veranderen en dat vraagt een aanpassing van het waterbeheer. Hoe gaan we het waterbeheer in de polders aanpassen aan drogere periodes in de zomer en meer neerslag in de winter?
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid