Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > In de kijker

In de kijker

29 mei 2018 - Bekkenbestuur Brugse Polders
Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam op 29 mei het bekkenbestuur van de Brugse Polders bijeen. Het aangepaste huishoudelijk reglement en het wateruitvoeringsprogramma werden goedgekeurd. Belangrijke realisaties in 2017 waren de aanleg van verscheidene gecontroleerde overstromingsgebieden oa. binnen het afstroomgebied van de Rivierbeek en de Kerkebeek. Ook ging aandacht uit naar acties en maatregelen voortvloeiende uit de droogteperiode in de zomer 2017, de opvolging en verdere analyse van geleidbaarheidsmetingen in de kustpolders en een plan van aanpak bij droogtecrisis. Daarnaast zijn ook nieuwe pluviale overstromingskaarten in de maak welke afstromend hemelwater in kaart brengen zoals bijvoorbeeld wateroverlast in straten ten gevolge van felle onweders of zomerstormen.
17 april 2018 - Infomarkt 'Riviercontract vallei van de Kerkebeek'
Een jaar lang hebben burgers, verenigingen en de overheid nagedacht over hoe we het overstromingsrisico in Sint-Michiels en Zedelgem kunnen verminderen. Wat hebben die samenkomsten en debatten opgeleverd? Kom langs op de infomarkt op 17 april.
Okt. 2017. Kom naar het Kerkebeekforum op 21 oktober
Burgers, organisaties en overheden hebben meer dan 120 ideeën en suggesties geformuleerd om de overstromingsproblematiek in de vallei van de Kerkebeek en haar zijlopen in Zedelgem en Sint-Michiels aan te pakken. Heel wat van die ideeën werden ondertussen al in engagementen omgezet, maar moeten nog verder geconcretiseerd worden.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid