Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > In de kijker

In de kijker

 Titel   Type 
Okt. 2018 - Resultaten studie over waterbalans in kuststreek in zicht Nieuwsbericht
Okt. 2018 - Aandachtsgebied Rivierbeek-Hertsbergebeek is testgebied voor waterkwaliteitsmodellering Nieuwsbericht
Okt. 2018 - Zoutelande in onze Vlaamse kustpolders? Nieuwsbericht

Ook in deze sectie

Juli 2018 - De verziltingsproblematiek neemt toe in de kustpolders
Door de aanhoudende droogte dalen de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1 cm per dag. Hierdoor zien we ook het zoutgehalte in de polderwaterlopen stijgen.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid