Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Denderbekken > Planning 2016 - 2021

Planning 2016 - 2021

Elke zes jaar wordt een integraal waterbeheerplan voor het Denderbekken opgesteld, een gezamenlijk plan van de verschillende waterbeheerders en andere betrokkenen. Het integraal waterbeheerplan voor het Denderbekken wordt als bekkenspecifiek deel toegevoegd aan het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Elk jaar wordt via een Wateruitvoeringsprogramma (WUP) gerapporteerd over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel voor het Denderbekken. Het WUP bevat ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren.
Bekkenspecifiek deel Denderbekken 2016 -2021
Het bekkenspecifieke deel voor het Denderbekken van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021, werd voorbereid door de overlegstructuren van het Denderbekken. Het werd samen met de andere onderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, vastgesteld door de Vlaamse Regering op 18 december 2015.
Brochure bekkenspecifiek deel Denderbekken
Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het Denderbekken. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker.
Wateruitvoeringsprogramma
Het bekkenspecifiek deel voor het Denderbekken van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de acties en maatregelen en kijkt vooruit naar de uitvoering in het komende jaar.
Bekkenbeheerplan Denderbekken 2008 - 2013
Wie informatie zoekt over het eerste bekkenbeheerplan voor het Denderbekken vindt het in deze rubriek, samen met de bijhorende bekkenvoortgangsrapporten.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid