Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > In de kijker > Juli 2017 - Signaalgebieden reeks 3 goedgekeurd

Juli 2017 - Signaalgebieden reeks 3 goedgekeurd

Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de signaalgebieden van reeks 3. Voor het Dijle-Zennebekken gaat het om 7 gebieden in Beersel, Bonheiden, Heist-op-den-Berg, Leuven, Mechelen en Zemst. De beslissingen zijn door het bekkenbestuur, in nauw overleg met de betrokken gemeenten, voorbereid.

Voor vier gebieden werd een herbestemming voorgesteld:

  • Lot-Huizingen (Beersel)
  • Puttebeemden (Heist-op-den-Berg)
  • Ziekelingenstraat (Leuven)
  • Barebeek Muizen (Mechelen).

Voor de signaalgebieden in Leuven en Mechelen zal deze herbestemming gebeuren binnen de lopende gewestelijke RUP's voor de afbakening van de regionaalstedelijke gebieden.

Voor de drie overige signaalgebieden volstaat een verscherpte watertoets:

  • Zenne Afleiding (Zemst)
  • Oude Kasteellaan (Bonheiden)
  • Zevenborrebeek (Beersel).
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid