Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > Planning 2016 - 2021

Planning 2016 - 2021

Elke zes jaar wordt een integraal waterbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken opgesteld, een gezamenlijk plan van de verschillende waterbeheerders en andere betrokkenen. Het integraal waterbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken wordt als bekkenspecifiek deel toegevoegd aan het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Elk jaar wordt via een Wateruitvoeringsprogramma (WUP) gerapporteerd over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken. Het WUP bevat ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren.
Bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 2016 -2021
Het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021, werd voorbereid door de overlegstructuren van het Dijle-Zennebekken. Het werd samen met de andere onderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, vastgesteld door de Vlaamse Regering op 18 december 2015.
Brochure bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken
Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het Dijle-Zennebekken. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker.
Wateruitvoeringsprogramma
Het bekkenspecifiek deel voor het Dijle-zennebekken van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de acties en maatregelen en kijkt vooruit naar de uitvoering in het komende jaar.
Bekkenbeheerplan Dijle-Zennebekken 2008 - 2013
Wie informatie zoekt over het eerste bekkenbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken vindt het in deze rubriek, samen met de bijhorende bekkenvoortgangsrapporten.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid