Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker

In de kijker

Juni 2018 - bekkenbestuur keurt het wateruitvoeringsprogramma goed
Maart 2018 - terreinbezoek Vleterbeek
Op 13 maart bracht het bekkensecretariaat enkele plaatselijke actoren samen bij de Vleterbeek om op het terrein na te gaan waar er nog kansen zijn om vismigratie te verbeteren, de structuurkwaliteit te versterken en de afspoeling van sediment tegen te gaan.
Dec 2017 - Opties herbestemming signaalgebieden met gemeenten besproken
In (delen van) de signaalgebieden Oostende Gouwelozekreek, Poperinge Roesbrugge, Diksmuide Handzamevaart en Lichtervelde, Molenlaan - Margarethalaan is het overstromingsrisico zo hoog dat de Vlaamse Regering eerder al besliste om de gebieden te herbestemmen.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid