Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker

In de kijker

Maart 2018 - terreinbezoek Vleterbeek
Op 13 maart bracht het bekkensecretariaat enkele plaatselijke actoren samen bij de Vleterbeek om op het terrein na te gaan waar er nog kansen zijn om vismigratie te verbeteren, de structuurkwaliteit te versterken en de afspoeling van sediment tegen te gaan.
Dec 2017 - Opties herbestemming signaalgebieden met gemeenten besproken
In (delen van) de signaalgebieden Oostende Gouwelozekreek, Poperinge Roesbrugge, Diksmuide Handzamevaart en Lichtervelde, Molenlaan - Margarethalaan is het overstromingsrisico zo hoog dat de Vlaamse Regering eerder al besliste om de gebieden te herbestemmen.
Dec. 2017 - Waterkwaliteitsprojecten in de kijker
Verschillende (Europese) subsidieprogramma’s dragen bij aan een verbetering van de waterkwaliteit in het IJzerbekken. Ze zetten in op de aanpak van nutriënten en bestrijdingsmiddelen, zoeken oplossingen voor de erosie of sporen watergebruikers aan om samen uitdagingen zoals waterkwaliteit en verzilting efficiënter aan te pakken.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid