Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker

In de kijker

Juni 2019 - overleg bekkenbestuur
De vergadering van het bekkenbestuur stond in teken van maatregelen bij droogte, het wateruitvoeringsprogramma 2018, de waterbeleidsnota en terugkoppeling over gebiedspecifieke acties.
Okt. 2018 - Bekkensecretariaat volgt droogte in IJzerbekken van nabij op
Okt. 2018 - Studie 'waterbalans kuststreek' krijgt verder vorm
In juni 2018 kregen de leden van het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) de eerste resultaten van de studie 'waterbalans kuststreek' toegelicht. Het gaat om informatie over het aanbod, het gebruik en de behoefte aan leidingwater voor huishoudens, bedrijven, landbouw en het toerisme. Ook de werkwijze om de waterbalans voor oppervlaktewater te berekenen, werd afgesproken.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid