Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker > Juli 2018 - captatieverbod in IJzerbekken door aanhoudende droogte

Juli 2018 - captatieverbod in IJzerbekken door aanhoudende droogte

Door de droge maanden mei, juni en juli dalen de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1 cm per dag. Hierdoor stijgt het zoutgehalte in de waterlopen. Ook de grondwaterstand daalt verder. De gouverneur besliste daarom op het crisisoverleg met alle betrokkenen om een captatieverbod in te stellen voor de onbevaarbare waterlopen.

Verzilting wordt opgevolgd

De situatie is nog niet zo slecht als vorig jaar doch als de waterkwaliteit verder daalt, is het water niet meer geschikt voor beregening of als drinkwater voor vee.
Het bekkensecretariaat volgt de saliniteit in de polderwaterlopen van nabij op om zo een inschatting te kunnen maken van de ernst van de verzilting en van de ruimtelijke spreiding. De VMM en de polders voeren bijkomende metingen uit om de situatie te evalueren.

Captatieverbod vanuit onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen

Vanwege de aanhoudende droogte vaardigde de gouverneur van West-Vlaanderen op 19 juli een captatieverbod uit voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Het verbod geldt voor onbepaalde duur. Beregenen is enkel toegestaan tussen 20u 's avonds en 8u 's ochtends. Er wordt opgeroepen om spaarzaam te zijn met drinkwater.

Informatiepunten voor het IJzerbekken

Meer informatie over de droogte en de waterschaarste kan u terug vinden op www.opdehoogtevandroogte.be en het infopunt van de provincie www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.
De gevolgen van de droogte voor de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen is te lezen in de droogterapporten van VMM en de laagwaterberichten van het HIC. Op de website www.waterinfo.be is de actuele en voorspelde droogtetoestand op te volgen.

gearchiveerd onder:
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid