Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2017 - Ophogingen in vallei hypothekeren het watersysteem
Ruimte voor water is een basisprincipe van het integraal waterbeleid. Toch stellen waterbeheerders regelmatig ophogingen vast in valleigebied in het Netebekken. Hierdoor kan de vallei minder water bergen en verplaatsen overstromingen zich. De ophogingen zijn vaak niet vergund.
Jan. 2017 - Nieuwe RWZI in aandachtsgebied Grote Laak
Binnen enkele jaren gaat een groot deel van het afvalwater van Ham en Leopoldsburg naar een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Ham. De nieuwe RWZI Ham zal zijn effluent in de Grote Laak lozen. De installatie wordt zodanig ontworpen dat de lozing het behalen van de goede ecologische toestand tegen 2027 in het aandachtsgebied van de Grote Laak niet in de weg staat.
Jan. 2017 - Herentals maakt werk van prioritaire IBA's
De stad Herentals heeft een concreet uitvoeringsplan, met bijhorend budgetplan, goedgekeurd voor de plaatsing van vijftig prioritaire IBA's. Hiermee geeft de stad uitvoering aan het gebiedsdekkende uitvoeringsplan, dat onderdeel uitmaakt van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021, en draagt ze haar steentje bij aan het behalen van de goede toestand in het speerpuntgebied van de Kleine Nete.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid