Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Goedgekeurde vervolgtrajecten per bekken > Goedgekeurde vervolgtrajecten Demerbekken

Goedgekeurde vervolgtrajecten Demerbekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Demerbekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief. Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het WUP 2016 zal beschikbaar zijn tegen de zomer van 2017.

Signaalgebieden Demerbekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Datum beslissing

Instrument

Status (begin 2018)

Campus Diepenbeek DEM-AG01 Diepenbeek Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP afgerond
WUG Averbode DEM-AG12 Scherpenheuvel-Zichem Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP in voorbereiding
WUG St. Gertrudis langs de Zeyb DEM-AG16 Landen Bouwvrije opgave 24/01/2014 niet gestart
Bloemendaal
- Halensbroek
SG_R3_DEM_01 Halen Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart
De Alk SG_R3_DEM_02 Alken Bouwvrije
opgave
31/03/2017 RUP in voorbereiding
Recreatiegebied
Viversel
SG_R3_DEM_03 Heusden-Zolder Verscherpte
watertoets
31/03/2017 niet van toepassing
WUG Munsterbilzen SG_R3_DEM_04 Bilzen Bouwvrije
opgave
31/03/2017 RUP afgerond
Dorpsbeek
door Velm
SG_R3_DEM_09 Sint-Truiden Bouwvrije
opgave
31/03/2017 in voorbereiding
Koeweide Bolderberg SG_R3_DEM_10 Heusden-Zolder,
Hasselt
Verscherpte
watertoets
31/03/2017 niet van toepassing
WUG De Slogen Bolderberg SG_R3_DEM_12 Heusden-Zolder Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart
Kaatsbeek zuid SG_R3_DEM_14 Genk, Bilzen Bouwvrije
opgave
31/03/2017 RUP in
uitvoering
Cicindria Bevingen SG_R3_DEM_15 Sint-Truiden Bouwvrije
opgave
31/03/2017 RUP in voorbereiding
Melsterbeek Centrum Aalst SG_R3_DEM_16 Sint-Truiden Bouwvrije
opgave
31/03/2017 RUP in voorbereiding
Dormaalbeek Walsbets SG_R3_DEM_17 Landen Verscherpte
watertoets
31/03/2017 niet van toepassing
WUG Stukken SG_R3_DEM_18 Heusden-Zolder Verscherpte
watertoets
31/03/2017 niet van toepassing
Hal/Berkenbos SG_R3_DEM_19 Heusden-Zolder Verscherpte
watertoets
31/03/2017 niet van toepassing

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid