Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Goedgekeurde vervolgtrajecten

Goedgekeurde vervolgtrajecten

Onderstaande tabel toont alle signaalgebieden waarover de Vlaamse Regering reeds een beslissing heeft genomen. Er worden 3 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"), nl. watertoets, lopend RUP of nieuw RUP:

  • watertoets: In dat geval blijft de geldende harde bestemming behouden, maar kunnen wel extra randvoorwaarden opgelegd worden bij het ontwikkelen van het gebied. Dit gebeurt dan bij de toepassing van de watertoets.
  • nieuw RUP: In dat geval geeft de Vlaamse Regering de opdracht om de bestemming van het gebied te wijzigen en wordt de gemeente, de provincie of het gewest gemandateerd om een nieuw RUP op te maken.
  • lopend RUP: In dat geval geeft de Vlaamse Regering de opdracht om de bestemming van het gebied te wijzigen en wordt de gemeente, de provincie of het gewest gemandateerd om de beslissing te integreren in een reeds lopend RUP.

 

De kolom "initiatiefnemer" toont de initiatiefnemer van het planningsproces. In een aantal dossiers was er geen consensus over de initiatiefnemer, en werd de gouverneur ingeschakeld om een initiatiefnemer voor een planningsproces aan te duiden. In die gevallen staat "gouverneur" in de kolom "initiatiefnemer.

 

De kolom "stand van zaken" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een nieuw RUP moet opgemaakt worden of de beslissing over het signaalgebied in een lopende RUP-procedure moet geïntegreerd worden. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • op te starten: het volledige planproces moet nog opgestart worden
  • voorbereidingen lopend, maar nog niet in procedure: het voorbereidend studiewerk voor het RUP is lopend, maar er heeft nog geen plenaire vergadering plaatsgevonden waar het ontwerp RUP wordt voorgelegd aan verschillende administraties
  • in procedure: Zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering
  • RUP afgerond: het RUP is definitief vastgesteld

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het WUP 2016 zal beschikbaar zijn tegen de zomer van 2017.

Ingeval de gouverneur aangeduid werd om de initiatiefnemer te bepalen voor een planningsproces, wordt aangegeven of het overleg dat de gouverneur heeft opgestart nog loopt of afgerond is. Wanneer het overleg afgerond is, wordt vermeld wie de initiatiefnemer voor het RUP is. 

 

IJzerbekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Initiatief-nemer

Datum beslissing

Stand van zaken

Graningatevliet te Middelkerke IJZ-AG01 Middelkerke Watertoets Gemeente 09/05/2014
Steenkerke WUG Zuid IJZ-AG02 Veurne Nieuw RUP Gouverneur 09/05/2014 overleg afgerond, initiatiefnemer bepaald: gemeente, RUP op te starten
Lichtervelde Molenlaan Margarethalaan IJZ-AG03 Lichtervelde Nieuw RUP Gemeente 09/05/2014 op te starten (op lange termijn) - aanpak via vergunningenbeleid
Oostende bedrijventerreinen luchthaven IJZ-AG04 Oostende Watertoets 09/05/2014
Ieper woongebied west IJZ-AG05 Ieper Watertoets 09/05/2014
Poperinge WUG Sint-Bertinusstraat IJZ-AG06 Poperinge Watertoets 09/05/2014
Torhout Moertjes IJZ-AG07 Torhout Lopend RUP Gemeente 09/05/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Lichtervelde WUG Waterhoenbeek IJZ-AG08 Lichtervelde Watertoets 09/05/2014
Gits Bollestraat Stationsstraat IJZ-AG09 Hooglede Watertoets 09/05/2014
Westouter Blauwepoortstraat Blauwpoortakker IJZ-AG10 Heuvelland Watertoets 09/05/2014
Reningelst Disbos IJZ-AG11 Poperinge Watertoets 09/05/2014
Elverdinge Heidestraat IJZ-AG12 Ieper Watertoets 09/05/2014

 

Bekken van de Brugse Polders 

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Initiatief-nemer

Datum beslissing

Stand van zaken

Sint-Pietersmolenwijk BPOL-AG02 Brugge Lopend RUP Gemeente 09/05/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Hoeve Sint-Trudo BPOL-AG07 Brugge Nieuw RUP Gemeente 09/05/2014 op te starten
Sint-Trudostraat West BPOL-AG07b Brugge Watertoets 09/05/2014
Groenewijk - Assebroek BPOL-AG14 Brugge; Beernem Lopend RUP Gemeente 09/05/2014 Brugge: voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Beernem: nog op te starten
Mispelaar BPOL-AG15 Brugge Lopend RUP Gemeente 09/05/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Koevoet Wingene BPOL-AG29 Wingene Nieuw RUP Gemeente 09/05/2014 procedure lopend

 

Benedenscheldebekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Initiatief-nemer

Datum beslissing

Stand van zaken

Benedenvliet A12 BES-AG02 Aartselaar; Antwerpen Nieuw RUP Gewest 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Zetten Zwanebeek BES-AG05 Schilde Lopend RUP Gemeente 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Willebroek Bosbeek - Schorheide - Kersdonk BES-AG06+07 Willebroek Nieuw RUP Gemeente 24/01/2014 op te starten
Kapelleveld II BES-AG09 Wommelgem Nieuw RUP Gouverneur 24/01/2014 overleg lopend
Schoon Schijn Puyhoek BES-AG12 Antwerpen; Kapellen Nieuw RUP Gouverneur 24/01/2014 overleg afgerond, initiatiefnemer bepaald: gemeente (Antwerpen en Kapellen)
Leeg-Rietbeemden Laarsebeek BES-AG13 Brasschaat; Schoten Lopend RUP Provincie 24/01/2014 RUP afgerond
Hof ter Bollen BES-AG17 Puurs Nieuw RUP Gemeente 24/01/2014 op te starten (op lange termijn) - voorwaarden opleggen via verkavelingsaanvraag
Kleine Struisbeek BES-AG22 Antwerpen Nieuw RUP Gouverneur 24/01/2014 overleg lopend
Verbrandendijk Zwijndrecht BES-AG26 Zwijndrecht Nieuw RUP Gemeente 24/01/2014 op te starten

 

Leiebekken 

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Initiatief-nemer

Datum beslissing

Stand van zaken

WUG Moorsele - Heulebeek LEI-AG01 Wevelgem Nieuw RUP Gewest 09/05/2014 op te starten
WUG Tuinwijk Machelen LEI-AG02 Zulte Watertoets 09/05/2014
WUG Kasteelstraat Olsene LEI-AG03 Zulte Watertoets 09/05/2014
Industriegebied Heulestraat-Beekstraat-Pijplap LEI-AG04 Wevelgem Nieuw RUP Gemeente 09/05/2014 op te starten (afwachten resultaat Brownfieldconvenant)

 

Bovenscheldebekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Initiatief-nemer

Datum beslissing

Stand van zaken

Etikhove Nederaalbeek afw OG + WUG BOS-AG13+14 Maarkedal Lopend RUP Gewest 24/01/2014 procedure lopend
Schapendries en Nonnemolen BOS-AG16 Oudenaarde Nieuw RUP Gouverneur 24/01/2014 overleg afgerond. Initiatiefnemer provincie, RUP op te starten
Zwalm thv Zwalmmolen BOS-AG24 Zwalm Nieuw RUP Provincie 24/01/2014 procedure lopend
Rijtmeersen BOS-AG19 Brakel Watertoets 08/05/2015
WUG Kouterbeek - Molenhoek BOS-AG20 Brakel Watertoets 08/05/2015
WUG Afwaarts Nederbrakel-Breeveld BOS-AG21 Brakel Nieuw RUP Gemeente 08/05/2015 procedure lopend
Zegelsem - Perlinckbeek BOS-AG23 Brakel Watertoets 08/05/2015
Sint-Pieterswijk BOS-AG29 Brakel Nieuw RUP Gouverneur 08/05/2015 overleg lopend
Kerkmeers BOS-AG30 Brakel Nieuw RUP Gouverneur 08/05/2015 overleg lopend
H. De Coenstraat Nederbrakel BOS-AG31 Brakel Nieuw RUP Gouverneur 08/05/2015 overleg afgerond: geen consensus over initiatiefnemer

 

Denderbekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Initiatief-nemer

Datum beslissing

Stand van zaken

Burchtdam DEN-AG01 Ninove Nieuw RUP Provincie

24/01/2014
27/05/2016

voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Hof Te Eken DEN-AG02 Opwijk Lopend RUP Gemeente 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Meerweg DEN-AG03 Opwijk Watertoets Gemeente 24/01/2014
De Gavers DEN-AG04 Geraardsbergen Nieuw RUP Provincie 24/01/2014 op te starten
Moerbeke DEN-AG05 Geraardsbergen Watertoets 24/01/2014
WUG Denderhoutem (Borreke) DEN-AG06 Haaltert Lopend RUP Gemeente 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Valier DEN-AG07 Liedekerke Nieuw RUP Gouverneur 24/01/2014 overleg lopend
Barrevoetshoek DEN-AG08 Lede Watertoets 08/05/2015
WUG Parike DEN-AG09 Brakel Watertoets 08/05/2015
Broekebeek DEN-AG10 Asse Lopend RUP Provincie 08/05/2015 procedure lopend
Klein Antwerpen DEN-AG11 Lebbeke Nieuw RUP Gemeente 08/05/2015 op te starten
Spinnewiel DEN-AG12 Affligem Nieuw RUP Gemeente 08/05/2015 op te starten
Immerzeeldreef DEN-AG13 Aalst Watertoets

08/05/2015

 

 

Dijle-en Zennebekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Initiatief-nemer

Datum beslissing

Stand van zaken

WUG Barebeek (Hofstade) DZ-AG01 Zemst Nieuw RUP Gemeente 09/05/2014 op te starten
Nonnelanden (Aarschot) DZ-AG36a Aarschot Watertoets 09/05/2014
WUG Gijmelberg (Aarschot) DZ-AG36b Aarschot Lopend RUP Provincie 09/05/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Kalvenne (Tremelo) DZ-AG40 Tremelo Lopend RUP Gemeente 09/05/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Wolvenberg-Broekelei DZ-AG44 Keerbergen Lopend RUP Gewest 09/05/2014 RUP afgerond
Kerkebergen DZ-AG48 Keerbergen Lopend RUP Gewest 09/05/2014 RUP afgerond
Stevenistenkerk DZ-AG49 Gooik Watertoets 09/05/2014
Langendonk DZ-AG15 Kampenhout Nieuw RUP Gouverneur 08/05/2015 overleg lopend
Nieuwe Molen DZ-AG22 Putte Watertoets 08/05/2015
Recreatiegebied Neerhoeve (Poortvelde) DZ-AG23 Putte Nieuw RUP Gouverneur 08/05/2015 overleg lopend
Weines (Veldweg) DZ-AG26 Putte Nieuw RUP Gouverneur

08/05/2015

overleg lopend

 

Demerbekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Initiatief-nemer

Datum beslissing

Stand van zaken

Campus Diepenbeek DEM-AG01 Diepenbeek Lopend RUP Gewest 24/01/2014 RUP afgerond
WUG Averbode DEM-AG12 Scherpenheuvel-Zichem Lopend RUP Gewest 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
WUG St. Gertrudis langs de Zeyb DEM-AG16 Landen Nieuw RUP Gemeente 24/01/2014 op te starten

 

Netebekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Initiatief-nemer

Datum beslissing

Stand van zaken

Centrum Zuid -Bresserdijk Notenlaar NET-AG05 Mol Nieuw RUP Gewest 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Ginderbuiten Lindenstraat NET-AG06 Mol Nieuw RUP Gewest 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Den Uyt NET-AG07 Mol Nieuw RUP Gewest 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Hutten-N71 NET-AG08 Mol Watertoets 24/01/2014
Kapellenblok NET-AG14 Herentals Lopend RUP Gewest 24/01/2014 procedure lopend
Olympiadelaan NET-AG15 Herentals Nieuw RUP Provincie 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
Wuitsberg NET-AG16 Herentals Watertoets 24/01/2014
Koulaak NET-AG18 Herentals Lopend RUP Gewest 24/01/2014 procedure lopend
Heiken NET-AG30 Vorselaar Lopend RUP Gewest 24/01/2014 procedure lopend
Scheltjenseinde NET-AG21 Beerse Watertoets 24/01/2014
Rashoeve NET-AG09 Heist op den Berg Nieuw RUP Gemeente 24/01/2014 op te starten op langere termijn - niet ontwikkelbare delen worden overgedragen aan gemeente

 

Maasbekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Initiatief-nemer

Datum beslissing

Stand van zaken

WUG Geenhofloop MAA-AG01 Wuustwezel Watertoets 24/01/2014
WUG Vondersbroek MAA-AG04 Overpelt; Neerpelt Lopend RUP Provincie 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
WUG Donkerstraat MAA-AG05 Overpelt; Neerpelt Lopend RUP Provincie 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure
WUG Boelenstraat - De Riet MAA-AG06 Overpelt Lopend RUP Provincie 24/01/2014 voorbereidingen lopend, nog niet in procedure

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid