Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Vervolgtrajecten signaalgebieden

Vervolgtrajecten signaalgebieden

De vervolgtrajecten voor signaalgebieden worden gefaseerd voorbereid en in drie reeksen aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd.

Vlaamse Regering keurt vervolgtrajecten in drie reeksen goed

Reeks 1: signaalgebieden getoetst door bekkenbestuur voor 28/02/2013

 Op 24/01/2014 keurde de Vlaamse Regering de vervolgtrajecten voor de verdere ontwikkeling van 37 signaalgebieden goed. Het gaat om signaalgebieden van reeks 1 in de bekkens van de Dender, Bovenschelde, Benedenschelde, Demer, Nete en Maas.

De vervolgtrajecten voor de 29 signaalgebieden van reeks 1 van de bekkens van de IJzer,  Brugse Polders, Leie en Dijle-Zenne werden door de Vlaamse Regering vastgelegd op 9 mei 2014.


Reeks 2: signaalgebieden getoetst tussen 28/02/2013 en eind 2013

De Vlaamse Regering keurde de vervolgtrajecten voor de 17 signaalgebieden uit reeks 2 goed op 9 mei 2015.  


Reeks 3: resterende prioritaire signaalgebieden

In de loop van 2014 selecteerden de bekkenbesturen een laatste reeks prioritaire signaalgebieden. Het gaat om 151 gebieden verspreid over de 11 bekkens. De selectie gebeurde onder meer op basis van een geactualiseerde kaart van nog niet ontwikkelde gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen.

Voor deze gebieden werd eind 2015  en medio 2016 een vervolgtraject voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

De overblijvende gebieden die in de bekkenbeheerplannen als signaalgebieden aangeduid werden, zijn zeer divers en vragen een andere benadering. In 2015 wordt een kader uitgewerkt voor het toepassen van de watertoets in deze en ander onbebouwde en bebouwde percelen in overstromingsgevoelige gebieden. Er wordt ook nagegaan of het watertoets instrument en de huidige omzendbrief voldoende robuust en krachtig zijn om de overstromingsrisico's te verminderen en of bijkomende juridische instrumenten noodzakelijk zijn.  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid