Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Kalender
« augustus 2019 »
month-8
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Overzicht kalender

Workshop Toezicht en handhaving Water 07-12-2018 van 10:00 tot 16:00 Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel (zaal B2.111),
Op 7 december 2018 organiseert de CIW een workshop voor de medewerkers van de waterbeheerders die instaan voor het toezicht en de handhaving.
CIW-event 'Innovatie in het waterbeheer' 30-11-2018 van 09:00 tot 16:00 VAC Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent,
Participatie in het waterbeleid en -beheer 19-10-2018 van 09:30 tot 16:30 Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel,
Naar een veerkrachtige Gaverbeekvallei 23-04-2018 van 09:00 tot 13:00 Kortrijk (gebouwen Intercommunale Leiedal (President Kennedypark 10).,
4de Demerdag - Maak kennis met de (nieuwe) vallei van de Stiemer 17-11-2017 van 09:30 tot 16:00 Auditorium Thor Central, Thor Park, Poort 8000-8300, 3600 Genk ,
Wateroverlast aanpakken, dat doen we samen ! 17-10-2017 van 10:00 tot 13:30 Auditorium Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst,
Waterforum 2017 - Weg van sediment 13-10-2017 van 09:30 tot 16:00 Brussel,
Elk jaar brengt de CIW tijdens haar Waterforum een waterthema onder de aandacht. Met 'weg van sediment' snijden we een thema aan dat in volle ontwikkeling is: integraal sedimentbeheer in een stroomgebiedbenadering.
Netedag 26-06-2017 van 09:30 tot 17:00 Grobbendonk CC De Volle Vaart en kasteelhoeve d’Ursel,
Infomoment Blankaart 19-06-2017 van 13:30 tot 16:30 Kasteel De Blankaart, Woumen,
Het stroomgebied van de Blankaart waterlopen is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een goede ecologische watertoestand bereikt hebben. Om die ambitie waar te maken, slaan de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, De Watergroep, de Provincie West-Vlaanderen, Inagro, de Zuidijzerpolder en het bekkensecretariaat IJzerbekken de handen in elkaar. Want samen kunnen we meer!
Inspiratiedag 'Water in en om de haven' 22-03-2017 van 12:00 tot 17:00 CC Ter Vesten, Beveren ,
Tijdens de inspiratiedag 'Water in en om de haven' kan u meedenken over maatregelen rond water voor de Ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen (OHA) en kan u mee de acties en visie van het bekkenspecifieke deel Benedenscheldebekken scherpstellen.
Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken 14-03-2017 van 09:05 tot 17:00 Passendale (Zonnebeke) ,
De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie door water. Telkens als het fel regent, stroomt er met het water een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal van de akkers weg. Bodemerosie zorgt ook voor modder op straten en het dichtslibben van grachten en riolen. Nutriënten en pesticiden spoelen met de bodemdeeltjes mee naar de waterlopen. Door erosie tegen te gaan, wordt dus bijgedragen aan het behalen van een goede waterkwaliteit.
Overleg Heulebeek - Samen de goede toestand tegemoet 26-01-2017 van 09:00 tot 12:00 Roeselare,
De Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, de intercommunale Leiedal en het bekkensecretariaat van het Leiebekken nodigen u uit op een overleg over de integrale gebiedsaanpak voor de Heulebeek.
13de waterforum: Biologische monitoring in water, versie 2.0 14-10-2016 van 09:30 tot 16:25 Gent,
Het 13de CIW waterforum staat in het teken van innovatieve biologische monitoring in oppervlaktewater. Betrouwbare biologische monitoring is bepalend om de watertoestand van nabij te kunnen opvolgen en effecten van maatregelen te kunnen inschatten.
Wegwijs in nieuwe richtlijnen voor onderhoud en beheer van waterlopen 24-11-2015 van 13:30 tot 16:30 VAC Leuven,
Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen goed. De code verduidelijkt welke onderhoudswerken als normale onderhoudswerken conform het decreet Natuurbehoud kunnen beschouwd worden en dus vrijgesteld zijn van een natuurvergunning als ze op de correcte manier uitgevoerd worden. De nieuwe code maakt onderscheid tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen en verfijnt de richtlijnen gebiedsspecifiek.
CIW-symposium Meerlaagse Waterveiligheid 16-11-2015 van 09:00 tot 16:00 Consciencegebouw, Brussel (dicht bij station Brussel-N),
Overstromingen zijn van alle tijden, het is een natuurlijk fenomeen. Je kunt ze nooit helemaal vermijden maar je kunt er wel voor zorgen dat je er geen kater aan overhoudt.
12de Waterforum: Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid 02-10-2015 van 09:00 tot 17:00 Gent, Virginie Lovelinggebouw,
Het 12de CIW Waterforum staat in het teken van waterbalansen. Waterbalansen als sluitstuk van monitoring en modellering. Waterbalansen als schakel tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit. Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid.
11de Waterforum (2014) - Waterschaarste en droogte (presentaties beschikbaar) 26-09-2014 van 09:00 tot 16:00 Virginie Lovelinggebouw - Gent ,
De stijgende druk op onze watervoorraden, klimaatverandering en toenemende verharding doen de kans op waterschaarste en droogte toenemen. Tijdens het 11de Waterforum zoomen we in op de effecten van waterschaarste en droogte op de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater, het grondwater en het drinkwater.
De Dender van bron tot monding: 3-daagse verkenningstocht van 06-07-2014 09:00 tot 08-07-2014 09:00
De Denderdriedaagse op 6, 7 en 8 juli 2014 wil het politieke en maatschappelijke draagvlak mee helpen verbreden om de rivier en haar omgeving ecologisch, economisch, landschappelijk en toeristisch-recreatief op te waarderen en om de volgende jaren de overstromingsproblematiek aan te pakken.
Studiedag 'Water in transitie' 22-10-2013 van 09:00 tot 17:00 Antwerp Expo,
De zorg voor veilig, zuiver en recreatief water dwingt tot een vooruitziend en adaptief integraal waterbeleid. De lokale besturen hebben hierin samen met hun partners een cruciale rol, zowel in het waterbeleid als in de publieke ruimte rond het water. Op 22 oktober 2013 organiseren de VVSG, Vlinter en de CIW een studiedag over integraal lokaal waterbeleid voor en door lokale besturen.
10de Waterforum: Ecologisch herstel, van doelstellingen naar resultaat 23-09-2013 van 09:00 tot 17:00
Zowel de kaderrichtlijn Water als de Habitatrichtlijn leggen de lat hoog voor ecologisch herstel in Vlaanderen. Op 23 september vond het 10de waterforum van de CIW plaats met als thema 'Ecologisch herstel: van doelstellingen naar resultaat'.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid