Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Sept. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd

Sept. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd

Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.

De tweeledige structuur vertraagde het overleg binnen het bekkenbestuur. Bovendien kwamen dezelfde agendapunten aan bod en zetelden vaak dezelfde personen in beide organen.

Daarom lieten de gouverneurs het bekkenbureau en de algemene bekkenvergadering  al stelselmatig samenvallen of ze organiseerden een schriftelijke ronde voor het bekkenbureau. Met de aanpassing van juli 2017 werd het decreet afgestemd op de praktijk.

Het voorstel werd in december 2016 door de CIW goedgekeurd en aan minister Joke Schauvliege voorgelegd.

 Bekkenkaart Vlaanderen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid