Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Nov 2011 - Congres Watertoets

Nov 2011 - Congres Watertoets

Op 10 november organiseert de CIW een congres over de watertoets.

Waterbeheerders, vergunningverleners, adviesverleners, ruimtelijke planners maar ook bouwbedrijven, projectbureaus en architecten buigen zich er over de vraag: hoe Vlaanderen beter te beschermen tegen wateroverlast?.

Bescherming tegen wateroverlast is immers een zaak van gedeelde verantwoordelijkheid. De watertoets kan zorgen voor een juiste toewijzing van verantwoordelijkheden. Met dit congres wil de CIW alle betrokkenen bijeen brengen om elkaars visie te leren kennen, praktijkervaringen uit te wisselen en mogelijkheden te zoeken om nog beter samen te werken.

 

gearchiveerd onder: ,
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid