Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Nov 2011 - Presentaties congres Watertoets beschikbaar

Nov 2011 - Presentaties congres Watertoets beschikbaar

De presentaties van het congres Watertoets van 10 november zijn beschikbaar.

Op 10 november organiseerde de CIW een congres over de watertoets. Waterbeheerders, vergunningverleners, adviesverleners, ruimtelijke planners maar ook bouwbedrijven, projectbureaus en architecten deelden er hun visie over hoe Vlaanderen beter te beschermen tegen wateroverlast.

De bijdragen van de verschillende sprekers kunt u raadplegen via de website van de watertoets. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid