Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Dec 2011 - Principiële goedkeuring aanpassing besluit financiële instrumenten

Dec 2011 - Principiële goedkeuring aanpassing besluit financiële instrumenten

Op 23/12/2011 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring om het besluit financiële instrumenten van het integraal waterbeleid aan te passen.

Hierdoor zal het mogelijk worden om overstromingsgebieden ook tussentijds af te bakenen binnen de doelstellingen van de goedgekeurde waterbeheerplannen.  Momenteel zijn de financiële instrumenten van het integraal waterbeleid (onteigening, recht van voorkoop, aankoopplicht, vergoedingsplicht) enkel toepasbaar op overstromingsgebieden die afgebakend worden in de stroomgebied- en bekkenbeheerplannen die om de zes jaar vastgesteld worden.

De nood aan bijkomende overstromingsgebieden om piekdebieten op te vangen bleek uit de evaluatie van de wateroverlast van november 2010. De aanpassing van het besluit zorgt ervoor dat de waterbeheerders versneld overstromingsgebieden zullen kunnen realiseren om overstromingsschade te beperken. Tegelijkertijd biedt het eigenaars en gebruikers van grond in overstromingsgebieden meer rechtzekerheid.

De tekst van officiële persmededeling en meer informatie over de financiële instrumenten van het integraal waterbeleid vindt u via 'gerelateerde inhoud' onderaan deze pagina.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid