Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Publieke inspraak plan-MER aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

Publieke inspraak plan-MER aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

Publieke inspraak van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018.

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor het behoud of de versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing in 114 gemeenten.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Tot en met 30 augustus 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. En op de website https://www.lne.be/milieueffect-rapportage  vindt u een standaardformulier waarmee u eventuele opmerkingen kunt overmaken.

Departement Omgeving - Milieueffectrapportage

Plan-MER WORG (PL0256)

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid