Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan. 2017 - Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid opgestart

Jan. 2017 - Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid opgestart

Op 2 december 2016 startte het overlegplatform waarbinnen het maatschappelijk debat voor de uitwerking van een langetermijnvisie op de financiering van het waterbeleid vorm krijgt. Naast vertegenwoordigers van de CIW-leden, nemen ook andere bij het waterbeleid betrokken instanties, vertegenwoordigers van de strategische adviesraden en enkele kabinetsleden deel aan het overleg. De heer Jan Verheeke, secretaris van de Minaraad, zit het overleg voor.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid