Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan. 2017 - Naar een efficiëntere bekkenwerking

Jan. 2017 - Naar een efficiëntere bekkenwerking

Op 14 december 2016 keurde de CIW de juridische teksten goed die invulling geven aan het voorstel om het bekkenbureau af te schaffen en enkel de algemene bekkenvergadering te behouden als bekkenbestuur. De CIW wil op die manier de bekkenwerking optimaliseren. De nodige aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid en het daarbij horende Organisatiebesluit werden overgemaakt aan minister Joke Schauvliege.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid