Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan. 2017 - Nieuw onderzoeksprogramma Water

Jan. 2017 - Nieuw onderzoeksprogramma Water

De CIW keurde op 14 december 2016 het onderzoeksprogramma Water 2016-2022 goed. Het nieuwe programma vormt een aanvulling op bestaande onderzoeksprogramma's en richt zich op interdisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend onderzoek met een toegevoegde waarde voor het waterbeleid en -beheer in Vlaanderen. Prioritair voor de komende twee jaar zijn projecten die bijdragen aan een geïntegreerde watersysteemkennis, aan een geïntegreerde monitoring en aan de uitbouw van waterkwaliteitsmodellering.

 

Voor de periode 2017-2019 schuift het programma drie prioriteiten naar voor:

Het programma 2016-2022 vormt de opvolger van het onderzoeksprogramma Water 2012-2015.

Gerelateerde inhoud
Onderzoeksprogramma Water
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid