Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan. 2017 - Voorbereiding derde waterbeleidsnota van start

Jan. 2017 - Voorbereiding derde waterbeleidsnota van start

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat de Vlaamse Regering elke zes jaar haar visie op het integraal waterbeleid vastlegt in een waterbeleidsnota en dat de CIW instaat voor de voorbereiding ervan. Ten laatste eind 2019 moet de Vlaamse Regering de derde waterbeleidsnota goedkeuren. Op 14 december 2016 gaf de CIW goedkeuring aan het plan van aanpak voor de voorbereiding van die derde waterbeleidsnota.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid