Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Maart 2012 - Besluit Financiële Instrumenten aangepast

Maart 2012 - Besluit Financiële Instrumenten aangepast

Op 30 maart keurde de Vlaamse Regering het voorstel om het besluit voor de financiële instrumenten van het integraal waterbeleid aan te passen, definitief goed.

 Hierdoor wordt het mogelijk om overstromingsgebieden ook tussentijds af te bakenen binnen de doelstellingen van het integraal waterbeleid. Tot nu kon dit enkel binnen de waterbeheerplannen. De aanpassing van het besluit zorgt ervoor dat de waterbeheerders versneld overstromingsgebieden zullen kunnen realiseren om overstromingsschade te beperken.

De nood aan bijkomende overstromingsgebieden om piekdebieten te kunnen opvangen, bleek uit de CIW-evaluatie van de overstromingen van november 2010.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid