Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > April 2017 - Doelenkaarten voor beschermde vissoorten en beekplanten

April 2017 - Doelenkaarten voor beschermde vissoorten en beekplanten

De CIW keurde doelenkaarten goed voor beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper en het habitat voor stromende wateren (habitat 3260). Deze kaarten, in uitvoering van de Habitatrichtlijn, tonen in welke waterlooptrajecten de vissoorten en waterplanten al voorkomen en in welke trajecten ze tot doel gesteld zijn.

Maximaal sporen met stroomgebiedbeheerplannen

Een goede waterkwaliteit is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het habitat voor stromende wateren. De waterlooptrajecten waar we een uitbreiding van het beekhabitat willen realiseren liggen dan ook voor een groot deel binnen de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden van de stroomgebiedbeheerplannen. In die waterlopen willen we immers sneller stappen zetten richting een goede ecologische watertoestand.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid