Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Nov. 2016 - Communicatieplan inzake wateroverlast in de maak

Nov. 2016 - Communicatieplan inzake wateroverlast in de maak

De CIW keurde op 12 oktober de krijtlijnen van een communicatieplan over de aanpak van wateroverlast goed. Dit communicatieplan vloeit voort uit het actieplan ’Meerlaagse waterveiligheid’, waaraan de CIW op 4 maart 2015 goedkeuring gaf en waarmee ze een geleidelijke transitie naar een meerlaagse waterveiligheid wil ondersteunen.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid