Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Dec. 2013 - Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten raadpleegbaar

Dec. 2013 - Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten raadpleegbaar

In uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn maken de lidstaten overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten op.

  • Overstromingsgevaarkaarten tonen de fysische eigenschappen van overstromingen, zoals de verwachte omvang en de waterdiepte bij een kleine, middelgrote of grote kans op overstromen.
  • Overstromingsrisicokaarten brengen de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen voor de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid in kaart. Deze kaarten vormen de basis voor het overstromingsrisicobeheer.

De kaarten voor Vlaanderen en bijkomende informatie vindt u binnenkort (planning februari 2014) op de nieuwe portaalsite www.waterinfo.be. In afwachting kunt u de kaarten vanaf 22 december 2013 raadplegen via http://www.orlkartering.waterinfo.be.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid