Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Juli 2017 - Wateruitvoeringsprogramma 2016 gepubliceerd

Juli 2017 - Wateruitvoeringsprogramma 2016 gepubliceerd

De CIW gaf op 23 juni 2017 goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2016. Het WUP houdt de vinger aan de pols bij de voortgang van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de komende jaren.

Het WUP 2016 rapporteert o.m. over de voortgang in de waterkwaliteit, de overstromingen van januari en mei-juni 2016 en de uitvoering van de acties van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021.

Net zoals de plannen bestaat het WUP uit verschillende delen:

  • een deel op stroomgebiedniveau
  • elf bekkenspecifieke delen
  • een deel op grondwatersysteemniveau
  • een deel over de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Raadpleeg het WUP 2016.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid