Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Over CIW > Werking CIW

Werking CIW

De CIW werkt in werkgroepen en op basis van een meerjarenplanning en een concreet jaarlijks werkplan. De commissie komt in 2018 vier keer samen: op 12 maart, 20 juni, 17 oktober en 14 december.

Werkplan CIW

Werkgroepen CIW 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid