Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Inschrijving studiedagen > Inschrijvingsformulier 1ste CIW-netwerkmoment

Inschrijvingsformulier 1ste CIW-netwerkmoment

 

Dit jaar bestaat de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) 15 jaar. Al 15 jaar verbinden we waterbeheerders, overheidsadministraties en waterbedrijven en werken we samen aan een integraal waterbeleid in Vlaanderen.

Als CIW worden wij voortdurend uitgedaagd om in te spelen op veranderingen en nieuwe uitdagingen, om de vinger aan de pols te houden met wat er gebeurt bij watergebruikers en in aanverwante domeinen, om open te staan voor innovatie en nieuwe technologieën, ...

Daarom wil de CIW haar partnernetwerk verder uitbouwen. De dialoog en kruisbestuiving zal ons in staat stellen om de uitdagingen voor het waterbeleid samen en krachtdadiger aan te pakken. En die uitdagingen zijn niet min willen we in Vlaanderen een robuust watersysteem dat de effecten van klimaatverandering kan opvangen, de vele functies en diensten kan blijven garanderen en de ecosystemen beschermt.

We nodigen u dan ook graag uit op het eerste CIW-netwerkmoment op woensdag 13 maart, van 15u tot 18u in Leuven (VAC-Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, Leuven). Het wordt een event waarop inspireren, informeren en ontmoeten centraal staat.

De CIW-voorzitter brengt ons een vooruitblik op de koers die we willen zetten om de uitdagingen voor het waterbeleid het hoofd te bieden. Aansluitend brengt Filip Van den Abeele een inspirerende lezing. Daarna kunt u kennismaken of bijpraten bij een hapje en een drankje.

Als wetenschapper-comedian-ondernemer en voormalig chef Wetenschap van de VRT kan Filip Van den Abeele als geen ander wetenschappelijke thema's op een bevattelijke manier uitleggen, met een laagje spitsvondige humor en steevast verrassende conclusies.

 

Wenst u zich in te schrijven, vul dan onderstaande gegevens in. Inschrijven kan tot 6 maart.

1. Uw gegevens (verplicht)
tekens resterend
Uw gegevens worden enkel geregistreerd ikv deze inschrijving. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.
gearchiveerd onder:
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid