Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Inschrijving studiedagen > Inschrijvingsformulier 'Participatie in het waterbeleid en -beheer'

Inschrijvingsformulier 'Participatie in het waterbeleid en -beheer'

Hoe betrek je burgers, sectoren of andere overheden actiever bij het waterbeleid en -beheer? Op 19 oktober 2018 brengt de CIW jou inspirerende verhalen over participatie, met voorbeelden uit onderzoek, praktijk en beleid.

Raadpleeg hier het programma.

Wenst u zich graag in te schrijven, vul dan onderstaande gegevens in. Geef hierbij ook telkens aan of u kiest voor de toelichtingen of de actieve workshop. opgelet het aantal plaatsen voor de workshop is beperkt.

1. Uw gegevens (verplicht)
tekens resterend
Uw gegevens worden enkel geregistreerd ikv deze inschrijving. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.
gearchiveerd onder:
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid