Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Inschrijving studiedagen > Inschrijvingsformulier Workshop Toezicht en handhaving Water

Inschrijvingsformulier Workshop Toezicht en handhaving Water

Op 7 december 2018 organiseert de CIW een workshop voor de medewerkers van de waterbeheerders die instaan voor het toezicht en de handhaving.

We laten u kennismaken met de wettelijke aspecten van handhaving en geven u een overzicht van de instrumenten (aanmaning, bestuurlijke maatregel, proces-verbaal, verslag van vaststelling, ...). En in een 3-tal cases gaat u zelf aan de slag met veel voorkomende overtredingen langs waterlopen, in overstromingsgebied en bij lozingen. U krijgt praktische tips en we nemen de tijd om ervaringen te delen.

U bent er graag bij. Deelname aan de workshop is gratis. Inschrijven kan tot 26 november. 

1. Uw gegevens (verplicht)
tekens resterend
Uw gegevens worden enkel geregistreerd ikv deze inschrijving. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.
gearchiveerd onder:
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid