Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Inschrijving studiedagen > Inschrijvingsformulier Waterforum 2017

Inschrijvingsformulier Waterforum 2017

14de Waterforum - Weg van sediment

Elk jaar brengt de CIW tijdens haar Waterforum een waterthema onder de aandacht. Met 'weg van sediment' snijden we een thema aan dat in volle ontwikkeling is: integraal sedimentbeheer in een stroomgebiedbenadering.

Sediment vormt een essentieel, integraal en dynamisch deel van onze riviersystemen. Toch hebben we nog weinig inzicht in de globale sedimentprocessen in onze rivieren. Wat is de samenhang tussen processen van bodemerosie, sedimenttransport, sedimentatie? Hoe verspreiden polluenten zich via sediment? Wat is de wisselwerking tussen sedimentkwaliteit en waterkwaliteit? Wat kan een integraal sedimentbeheer voor Vlaanderen betekenen? En hoe kunnen we het te veel aan sediment een nuttige toepassing geven?

Gastspreker Peter Heininger geeft toelichting bij het sedimentbeheerconcept van het Elbestroomgebied, dat inspiratie kan bieden voor een verdere integrale aanpak van sediment in Vlaanderen. Ook de andere sprekers zullen hun kennis en ervaringen met u delen en zullen u inspireren om van gedachte te wisselen over het toekomstig sedimentbeheer.

Raadpleeg hier het volledige programma.

Wenst u zich graag in te schrijven voor het 14de waterforum, vul dan onderstaande gegevens in.

1. Uw gegevens (verplicht)
2. Opmerkingen
tekens resterend
Uw gegevens worden enkel geregistreerd ikv deze inschrijving. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.
gearchiveerd onder:
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid