Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Erosiebestrijding in de Zuid-West-Vlaamse heuvels

18 maart 2011 - Erosiebestrijding in de Zuid-West-Vlaamse heuvels - Knelpunten en oplossingen op maat 

Op 18 maart 2011 organiseerden de bekkensecretariaten van het IJzerbekken en het Leiebekken, in samenwerking met o.a. VLM en CIW een infodag over erosiebestrijding in de Zuid-West-Vlaamse heuvels. Besturen en landbouwers getuigden er over hun ervaringen. 

Meer informatie over deze studiedag is te bekomen bij het bekkensecretariaat IJzerbekken op het nummer 050 45 42 18 of via secretariaat_ijzer@vmm.be.

Datum  
- -   :
RadioknoppenIntegraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.