Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Save the date voor onver-GETE-lijke Demerdag

 

Nieuwsbrief maart 2021

Op maandag 27 september 2021 brengt de 7de Demerdag ons naar de weidse valleien van de Getes. We verwachten u aan de Kasteelhoeve van Wange in Landen, aan de Kleine Gete. Rond die tijd zal VMM hier een oude meander opnieuw aansluiten op de Kleine Gete. Eén van de vele maatregelen van beek- en valleiherstel die in de vallei van de Getes gepland staan.

 

  • We voorzien een toelichting over de waterkwaliteit, over het integraal project in het gebied van de Getes en over het integraal waterbeheer in het Demerbekken.
  • Prof. Gert Verstraeten neemt ons mee door de ontstaansgeschiedenis van de Getes en hun vallei. Hij vertelt ons hoe de mens beek en vallei wijzigde en naar zijn hand zette en wat dit betekent voor het toekomstige beheer en herstel.
  • We blikken vooruit op de projecten die de komende jaren gepland staan op het vlak van het integraal waterbeleid. Het ‘Strategisch Project Getestreek’ en ‘Water-Land-Schap’ hebben de voorbije jaren heel wat nieuwe initiatieven in gang gezet, die we graag aan jullie voorstellen.
  • En we organiseren een panel van wetenschappers en beleidsmakers over de nood aan een robuust watersysteem in de vallei. 
  • Indien mogelijk laten we jullie ook graag kennismaken met de streek en met een aantal plannen en realisaties op het terrein.

***

Dit alles in de veronderstelling dat de situatie eind september voldoende coronaveilig is om een fysieke ontmoetingsdag te organiseren.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.