Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > Nieuwsbrief bekken > Leiebekken Nieuwsbrief > Nr 2, oktober 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 2, oktober 2014

Nieuwsbrief Leiebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Leiebekken
Nieuws uit het Leiebekken
Nr 2, oktober 2014
Inhoud
  1. Nieuw bestuur van het Leiebekken aan het werk
  2. Herklassering van waterlopen in het Leiebekken afgerond
  3. Het stroomgebiedbeheerplan Schelde in openbaar onderzoek: ook bekkenspecifiek deel Leiebekken, herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen liggen ter inzage
  4. Bestrijding reuzenbereklauw langs de oevers van de Mandel en de Devebeek
  5. Wateroverlast juli 2014
  6. Nieuwe Budabrug te Kortrijk

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Nieuw bestuur van het Leiebekken aan het werk


A1Het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid splitst het bekkenbestuur op in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. Het bekkenbureau van het Leiebekken, waarin de gemeenten via vertegenwoordiging zetelen, kwam voor het eerst samen op 19 mei 2014. Onder meer het voorontwerp van het bekkenspecifieke deel van het nieuwe stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde werd er besproken.

In de algemene bekkenvergadering zijn alle (38) gemeenten van het Leiebekken en de watering van de Assels rechtstreeks vertegenwoordigd, samen met de provincies en de betrokken beleidsdomeinen van het Vlaams Gewest (Leefmilieu en Waterbeleid, Landinrichting en Natuurbehoud, Openbare Werken en Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Landbouwbeleid en Economie), de drinkwaterproducenten en Intercommunales WVI en Leiedal. Overige instanties zoals de rioolbeheerders, de regionale landschappen, de drinkwaterbedrijven en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de mogelijkheid om als niet-stemgerechtigd lid de algemene bekkenvergadering te versterken. De eerste bijeenkomst van de algemene bekkenvergadering van het Leiebekken vond plaats op 16 juni 2014. De algemene bekkenvergadering hechtte er haar akkoord aan het ontwerp van bekkenspecifiek deel voor het Leiebekken om in openbaar onderzoek te gaan.

Meer informatie over het gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) vindt u op onze website. U vindt er o.a. de recente CIW publicatie: Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen voor een gestroomlijnd waterbeleid, waarin het integraal waterbeleid anno 2014 beschreven wordt.

2. Herklassering van waterlopen in het Leiebekken afgerond


Sinds 1 juli 2014 is het beheer van de meeste kleine waterlopen van het Leiebekken, dat eerder door de gemeente gebeurde, overgedragen aan de provincie. De Vlaamse Regering keurde de herklassering van waterlopen voor Oost- en West-Vlaanderen goed op 9 mei 2014.

De overdracht kadert in de Vlaamse Interne Staatshervorming. De waterloopbeheerders deden in onderling overleg voorstellen om te komen tot een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen. De rangschikking van de waterlopen bij de eerste, tweede of derde categorie werd herbekeken aan de hand van beheersgebonden en beleidsgerichte maatstaven. Dit proces heeft ertoe geleid dat waterlopen van categorie en dus van beheerder wijzigen. In het werkingsgebied van Watering der Assels blijft de watering verantwoordelijk voor het beheer van de waterlopen van tweede categorie.

In West-Vlaanderen dragen alle gemeenten hun waterlopen over aan de provincie, zo’n 1.900 km. Hierdoor wordt de provincie verantwoordelijk voor het beheer van nagenoeg alle kleine en middelgrote waterlopen. In Oost-Vlaanderen verschilt de situatie van gemeente tot gemeente. Ongeveer 680 km waterlopen wordt er overgedragen aan de provincie. Tussen onbevaarbare waterlopen van eerste categorie in beheer bij de Vlaamse Milieumaatschappij en onbevaarbare waterlopen van tweede categorie in beheer bij de provincie zijn er twee kleine wijzigingen in het Leiebekken. Een stukje zijloop van de Gaverbeek gaat van eerste naar tweede categorie. Op de Heulebeek gaat er een klein stukje van tweede naar eerste categorie. Voor de bevaarbare waterlopen blijft alles bij het oude.

De laag van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) op waterinfo.be is aangepast aan de gewijzigde situatie. Ook de informatie met betrekking tot welke instantie advies moet verlenen in het kader van het toepassen van de watertoets, werd aangepast. De nieuwe VHA-kaartlagen (Arc Map) voor gans Vlaanderen vindt u op het Geopunt van Vlaanderen.

3. Het stroomgebiedbeheerplan Schelde in openbaar onderzoek: ook bekkenspecifiek deel Leiebekken, herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen liggen ter inzage


Hoe zullen we Vlaanderen beveiligen tegen droogte en overstromingen? Hoe zullen we grond- en oppervlaktewater beschermen? Hoe en tegen wanneer wordt het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd? Welke acties en maatregelen zijn nodig om de goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen te halen in het Leiebekken?

A3Sinds 9 juli 2014 ligt het ontwerp van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde ter inzage. Naast een generiek luik voor het stroomgebiedniveau, omvat het plan een onderdeel per bekken en per grondwatersysteem. Ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die per gemeente opgemaakt worden, zijn opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan en liggen ter inzage.

Het openbaar onderzoek verloopt voor de eerste keer volledig digitaal. De plannen raadplegen, opmerkingen maken en andere informatie over het openbaar onderzoek vindt u nog tot 8 januari 2015 op www.volvanwater.be.

Op 7 oktober 2014 vindt in Brugge een infosessie plaats over de plannen. De CIW en het bekkensecretariaat lichten er de stroomgebiedbeheerplannen toe en de VMM zoomt in op de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Praktische informatie en het programma vindt u op www.volvanwater.be.

4. Bestrijding reuzenbereklauw langs de oevers van de Mandel en de Devebeek


De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte in mei 2014 met een intensieve bestrijding van de exotische plant ‘reuzenberenklauw’ langs de oevers van de Mandel en Devebeek in de gemeenten Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke, Wielsbeke, Meulebeke en Dentergem. Deze twee West-Vlaamse waterlopen zijn de sterkst aangetaste waterlopen van het Leiebekken.

A4Invasieve exoten of overlastsoorten zoals de reuzenberenklauw komen van nature niet in Vlaanderen voor en zorgen voor problemen doordat ze zich snel verspreiden. Ze brengen de biodiversiteit in gevaar, berokkenen economische schade en kunnen problemen veroorzaken voor de volksgezondheid.

De voorbije jaren werden de grote bloeischermen al verwijderd. Dat remde de verspreiding van de soort wel af, maar volstond niet om de reuzenberenklauw in aantal te doen verminderen. Nu werkt de VMM in verschillende fasen. Een eerste algemene maaibeurt gebeurt grotendeels machinaal. Later volgen gerichte maaibeurten van de terug opschietende planten. De bedoeling is zaadvorming te voorkomen en de groeikracht van de soort sterk in te perken.

De bestrijding aan de waterlopen alleen zal echter niet volstaan. Exoten moeten zoveel mogelijk gebiedsdekkend aangepakt worden. Daarom vroeg de VMM ook aan de betrokken gemeenten om de soort op hun terreinen te bestrijden.

5. Wateroverlast juli 2014


A5bNaar aanleiding van de hevige regenval eind juli 2014 was er op diverse plaatsen in de regio van West-Vlaanderen ernstige wateroverlast. Er viel op sommige plaatsen tot 150 liter water per vierkante meter in 24 uur tijd. Daarbij werden de gemeenten Pittem en Ardooie het zwaarst getroffen.  Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij, brengt het bekkensecretariaat de wateroverlast in kaart. Met deze informatie worden de overstromingskaarten, zoals de ROG (Recent Overstroomde Gebieden) actueel gehouden.

 

A5
Bijkomende informatie en neerslaggegevens vindt u op de website van het KMI en op www.waterinfo.be.

6. Nieuwe Budabrug te Kortrijk


Op zondag 10 augustus 2014 werd de oude vaste Budabrug over de Leie te Kortrijk – sinds eeuwen de verbinding tussen de de Budastraat en de Overleiestraat - vervangen door een bredere ophaalbrug. De nieuwe Budabrug kadert in de verbreding en rechttrekking van de Leie in Kortrijk. Het is de laatste fase van de zogenaamde Leiewerken.

A6Gesloten heeft deze nieuwe brug een vrije doorvaarthoogte van 4,87 meter. Grote geladen schepen kunnen dus onder de brug doorvaren, zonder dat ze geopend moet worden. In geopende toestand is er een vrije doorvaarthoogte van 7 meter. Hierdoor is containervaart met drie lagen containers mogelijk. De nieuwe brug werd gefabriceerd in het staalatelier van Aelterman in Gent en is 33 meter lang en 14 meter breed. Het transport gebeurde via de waterweg op 7, 8 en 9 augustus.

Op 10 augustus werd ze dan geïnstalleerd. Tijdens de werken, die een volledige dag duurden, werd het scheepvaartverkeer tijdelijk onderbroken. Waterwegen en Zeekanaal NV en het ondernemersforum Leie Noord, nodigden de buurtbewoners uit om hun nieuwe brug te verwelkomen en de installatie van dichtbij te volgen. De brug zal zo snel mogelijk opengesteld worden voor het verkeer.

Bekijk het time-lapse filmpje van de plaatsing van de brug.

CIW - Integraal Waterbeleid Leiebekken Bekkensecretariaat Leiebekken
p/a Waterwegen en Zeekanaal NV
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Tel. 09 292 11 60
secretariaat.leiebekken@wenz.be
» www.leiebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.