Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Gebiedsgerichte werking > Maak kennis met het bekken > Algemene gegevens en hydrografie

Algemene gegevens en hydrografie

Algemeen

Oppervlakte 1596 km2  waarvan 1043 km2 in de provincie Limburg en 553 km2 in de provincie Antwerpen
Bodem vooral zand en lemig-zand
Reliëf
  • in Antwerpen: vlak uitzicht
  • in Limburg: drie reliëfkenmerken: het Kempisch plateau, een vrij vlak gebied met uitzondering van een aantal uitgestrekte duinmassieven, de alluviale Maasvlakte met een vrij vlak reliëf dat gewijzigd is door ontgrindingen en de hoger gelegen, hellende leemgronden ten zuiden van het Albertkanaal en in Voeren
  • drie mijnverzakkingskernen: ten noorden van Eisden, ten noordoosten van Meeswijk en ter hoogte van Leut
Verstedelijkingsgraad
  • het Maasbekken is relatief weinig verstedelijkt
  • belangrijkste verstedelijkte gebieden: Noord-Limburg (Lommel-Overpelt-Neerpelt), de Maasvallei (Maaseik-Dilsen-Maasmechelen-Lanaken), de kernen Tongeren, Hoogstraten en de as Essen-Kalmthout
Open ruimte akkerbouw, bossen en grasland

 

Hydrografie                

Hoofdwaterlopen Gemeenschappelijke Maas
Belangrijke zijwaterlopen Berwijn, Voer, Jeker, Bosbeek, Abeek, Itterbeek, Lossing, Dommel, Warmbeek, Mark, Merkske en de Kleine Aa/ Weerijs
Kanalen Albertkanaal, Kanaal Briegden-Neerharen, Zuid-Willemsvaart, Kanaal Bocholt-Herentals, Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Belangrijke stilstaande waters

ontginningsplassen 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.