Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Gebiedsgerichte werking > Maak kennis met het bekken > Drinkwatervoorziening

Drinkwatervoorziening

(drink)watermaatschappijen De Watergroep, Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (Pidpa), Antwerpse Waterwerken (AWW) en de Waterregie Tongeren

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.