Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Gebiedsgerichte werking > Maak kennis met het bekken > Grondwater

Grondwater


Belangrijke watervoerende lagen
Quartair Aquifersysteem, Kempisch Aquifersysteem, Oligoceen Aquifersysteem, Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem, Paleoceen Aquifersysteem, Krijt Aquifersysteem
Beheer van kwaliteit en kwantiteit Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Operationeel Waterbeheer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.