Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker

In de kijker

Apr. 2019 - Hoopvol nieuws voor het herstel van de kwabaal in de Grote Nete
Onderzoekers van het INBO ontdekten dit voorjaar een succesvolle voortplanting van de kwabaal in de poelen langs de vispassage aan de Straalmolen op de Grote Nete in Balen.
Apr. 2019 - Kleine Nete krijgt internationale aandacht
Vorig najaar gaf bekkencoördinator Tom Gabriëls een rondleiding aan 27 internationale masterstudenten. De groep bracht een bezoek aan de afgegraven Hellekens, de oude meanders in het Olens Broek en andere projecten langs de Kleine Nete.
Okt. 2017 - 'Future Floodplains' investeert in kennisopbouw Netevallei
Op 31 mei 2017 is het SBO-project 'Future floodplains: ecosystem services of floodplains under socio-ecological change' officieel gestart.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.