Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Governance

Bij de concretisering en uitvoering van de Blue Deal zijn veel partijen betrokken. Door inspanningen en initiatieven op het vlak van waterschaarste en droogte te bundelen binnen één programma kunnen samenwerkingen en win-wins tot stand komen.

High level taskforce droogte

Een high level taskforce met ministers, gouverneurs, beleidsmakers en wetenschappers, onder leiding van minister Demir, waakt over de uitvoering van de Blue Deal. De taskforce komt regelmatig samen om de voortgang van het programma te evalueren en eventuele aanvullende voorstellen te identificeren.

Raadpleeg de samenstelling van de taskforce

Tijdens het overleg van oktober 2021 kon de high level taskforce vaststellen dat5% van de acties van de Blue Deal ondertussen in uitvoering zijn, en van nog eens 22% de voorbereidingen gestart zijn. 

Overkoepelend projectmanagement

Een overkoepelend programmamanagement in de schoot van de CIW ondersteunt de high level taskforce.

Het programmamanagement:

  • staat in voor de algemene programmacoördinatie
  • verzorgt de afstemming van het overleg, de participatie en de communicatie over de acties van de Blue Deal
  • monitort de voortgang en de impact van de acties uit de Blue Deal
  • zorgt voor het beheer en de ontsluiting van de data die voortvloeien uit de acties en uit de monitoring van deze acties.

Het team dat het programmamanagement op zich neemt bestaat uit een projectleider, een consortium van externe dienstverleners en een overleg van de "trekkers" van de Vlaamse Veerkracht-projecten.

projectmanagement

 Klik om de figuur om te vergroten.

 

 

Projectleider Krista Decat: "Met de Blue Deal binden we SAMEN de strijd aan tegen waterschaarste en droogte. Laat ons gerust weten wat jij doet of kan doen. "

Vragen en info

Contacteer het loket Blue Deal

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.