Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vragen en info

> Je wil graag je steentje bijdragen als bedrijf, lokaal bestuur, sectororganisatie, kennisinstelling of vereniging? Je zoekt informatie over specifieke initiatieven van de Blue Deal? 

We helpen je graag verder. Stel je vraag via het 

Je wil graag je steentje bijdragen als bedrijf, lokaal bestuur, sectororganisatie, kennisinstelling of vereniging? Je zoekt informatie over specifieke initiatieven van de Blue Deal? Contacteer het online loket.

online loket 

We bezorgen je zo spoedig mogelijk een antwoord, nemen contact met je op of verwijzen je naar de bevoegde dienst.     

Meer info

> Je wil graag een korte kennismaking over de Blue Deal?

 

> Je zoekt informatie over de droogtetoestand, metingen en voorspellingen van droogte of over de maatregelen die tijdens een droogteperiode van toepassing zijn?

 

> Je zoekt informatie over de gevolgen en de impact van klimaatverandering op het vlak van droogte?

 

> Voor inspirerende voorbeelden, mogelijke maatregelen en richtlijnen voor het infiltreren en vasthouden van water

 

> Meer informatie over maatregelen voor een slim en efficiënt water(her)gebruik

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.