Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wat en waarom

Wat is de Blue Deal ? 

logoDe Blue Deal is een plan van de Vlaamse regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte waar we meer en meer mee geconfronteerd worden.

Het is een plan waar veel partijen bij betrokken zijn met tal van concrete acties en projecten en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken.

De Blue Deal bevat meer dan 70 acties en zet in op 6 sporen:

  1. Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
  2. Circulair watergebruik wordt de regel
  3. Landbouw en natuur worden deel van de oplossing
  4. Particulieren sensibiliseren en stimuleren we om te ontharden
  5. De bevoorradingszekerheid wordt verhoogd
  6. Samen investeren we in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken.

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik

Het plan werd in de zomer van 2020 goedgekeurd.

Bekijk ook: 

Waarom een Blue Deal ?

Vlaanderen is bij de koplopers van Europa als het op droogte en waterstress aankomt. Vergeleken met de meeste Europese landen is er bij ons per inwoner veel minder water beschikbaar. Dat heeft verschillende oorzaken. 

picto bevolking

Hoge bevolkingsdichtheid

We wonen en werken met velen op een kleine oppervlakte. De verharding als gevolg van de dichte bebouwing verhindert dat regenwater gemakkelijk de bodem kan insijpelen om het grondwater aan te vullen. Bovendien hebben we met zijn allen veel water nodig.

  

picto overstroming

Geen grote rivieren en water wordt te snel afgevoerd

Om overstromingen te vermijden hebben we er in het verleden voor gezorgd dat het water dat valt zo vlug mogelijk afgevoerd wordt. Ook dit verhindert water om in de bodem te trekken en de grondwatertafel aan te vullen.

We hebben in Vlaanderen ook niet echt grote rivieren die voor veel aanvoer van water zorgen.

  

picto klimaat

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering krijgen we meer en meer te maken met lange periodes van droogte, afgewisseld met hevige regenbuien. Bij hevige regenval heeft het water veel minder de kans om in de bodem te trekken. Veel water stroomt af en wordt afgevoerd naar de rioleringen.

 

picto landbouw

Veel water-intensieve sectoren

Vlaanderen huisvest heel wat waterintensieve sectoren, zowel in de landbouw als in de industrie. Deze zijn kwetsbaar bij waterschaarste. Het beschikbare water efficiënt gebruiken en gebruik maken van alternatieve waterbronnen zoals hemelwater zijn belangrijke aandachtspunten.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.