Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterforum 2017 - Weg van sediment

Elk jaar brengt de CIW tijdens haar Waterforum een waterthema onder de aandacht. Met 'weg van sediment' snijden we een thema aan dat in volle ontwikkeling is: integraal sedimentbeheer in een stroomgebiedbenadering.
  • Wanneer 13-10-2017 van 09:30 tot 16:00 (Europe/Brussels / UTC200)
  • Waar Brussel
  • Voeg gebeurtenis toe aan agenda iCal

Sediment vormt een essentieel, integraal en dynamisch deel van onze riviersystemen. Toch hebben we nog weinig inzicht in de globale sedimentprocessen in onze rivieren.

Waterforum 2017 'Weg van sediment'

Wat is de samenhang tussen processen van bodemerosie, sedimenttransport, sedimentatie? Hoe verspreiden polluenten zich via sediment? Wat is de wisselwerking tussen sedimentkwaliteit en waterkwaliteit? Wat kan een integraal sedimentbeheer voor Vlaanderen betekenen? En hoe kunnen we het te veel aan sediment een nuttige toepassing geven?

Gastspreker Peter Heininger gaf toelichting bij het sedimentbeheerconcept van het Elbestroomgebied, dat inspiratie kan bieden voor een verdere integrale aanpak van sediment in Vlaanderen.

Programma & presentaties

Leden kunnen de presentaties raadplegen via het DMS.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.