Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan. 2018 - Aanpak waterschaarste- en droogterisicobeheerplan goedgekeurd

Jan. 2018 - Aanpak waterschaarste- en droogterisicobeheerplan goedgekeurd

In oktober 2017 gaf de CIW al goedkeuring aan de algemene aanpak voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer. Die aanpak voorziet onder meer in een maximale afstemming op en integratie in het proces van de volgende waterbeleidsnota en de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

Tijdens de vergadering van december 2017 stemde de CIW in met de uitgangspunten en inhoud voor het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan. Zowel de proactieve pijler, als de reactieve pijler van het risicobeheer, krijgen een plaats in het plan. Naar analogie met het stroomgebiedbeheerplan worden een analyse, visie, doelstellingen, een beoordelingskader en maatregelen uitgewerkt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid