Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > April 2012 - Nieuwsbrief jaargang 9 nr. 2

April 2012 - Nieuwsbrief jaargang 9 nr. 2

Op 24 april publiceerde de CIW het 31e nummer van de nieuwsbrief van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

U kunt de nieuwsbrief hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.