Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Juni 2016 - Blauwdruk wateruitvoeringsprogramma klaar

Juni 2016 - Blauwdruk wateruitvoeringsprogramma klaar

Op 22 juni 2016 keurde de CIW de blauwdruk goed voor het jaarlijks wateruitvoeringsprogramma (WUP). In uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid zal de CIW jaarlijks, via het WUP, verslag uitbrengen van de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en vooruitblikken op het komende jaar.


Het eerste WUP wordt opgemaakt tegen de zomer van 2017 en zal rapporteren over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en over de toestand van de watersystemen in 2016. Ook een uitvoeringsplan voor 2017 en een vooruitblik voor 2018 worden in het WUP opgenomen.

In het WUP wordt bijzondere aandacht besteed aan de speerpunt- en aandachtsgebieden. Het wordt net zoals de stroomgebiedbeheerplannen opgebouwd uit vier delen.

  • een deel op stroomgebiedniveau
  • een deel op bekkenniveau
  • een deel op grondwaterniveau
  • een deel over de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Ter ondersteuning van de waterbeheerders stelt de CIW een digitaal rapporteringsinstrument ter beschikking.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.