Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Mei 2014 - CIW informeert middenveld over stroomgebiedbeheerplannen

Mei 2014 - CIW informeert middenveld over stroomgebiedbeheerplannen

Op 28 mei 2014 kreeg het middenveld een toelichting over de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen, waarvan de ontwerpen vanaf 9 juli 2014 in openbaar onderzoek liggen.

In het tijdschema en werkprogramma voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen was al voorzien dat de strategische adviesraden voorafgaandelijk aan het openbaar onderzoek geïnformeerd worden over de ontwerpplannen. U kunt hier de presentatie voor het middenveld raadplegen.

Bij de start van het openbaar onderzoek zal aan de Minaraad, de SERV en de SALV en aan de bekkenraden expliciet advies gevraagd worden over de ontwerpplannen. Andere strategische adviesraden kunnen zich beroepen op hun initiatiefrecht om advies te geven.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.