Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Juli 2011 - Communicatieplan voor vernieuwde watertoets

Juli 2011 - Communicatieplan voor vernieuwde watertoets

De voorbije maanden nam de CIW een aantal initiatieven om de watertoets te vereenvoudigen en te versterken.

Uit een evaluatie van de toepassing van de watertoets bleek onder meer het belang van
een goede omkadering van en een communicatie met initiatiefnemers, ontwerpers,
vergunningverleners en adviesverleners.


De CIW keurde op 5 juli een communicatieplan voor de watertoets goed. Het internetinstrument
watertoets wordt vernieuwd en uitgebreid met project- en gebiedsspecifieke richtlijnen. Er wordt
een permanente helpdesk voor ondersteuning van adviesverleners, vergunningverleners, ontwerpers
en architecten uitgebouwd en er zullen praktijkgerichte opleidingen georganiseerd worden. Ook
een brochure over bouwen en wonen in overstromingsgevoelig gebied is in voorbereiding.
Op 10 november 2011 plant de CIW samen met de bouwsector een congres over het gewijzigde
uitvoeringsbesluit van de watertoets. Op het congres zal ook aandacht besteed worden aan
innovatieve bouwprojecten.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.