Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Okt. 2013 - Gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid van kracht

Okt. 2013 - Gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid van kracht

Sinds 11 oktober 2013 is het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid van kracht. De organisatie en de planning van het waterbeleid in Vlaanderen worden hierdoor eenvoudiger en transparanter.

Op bekkenniveau krijgen de overlegstructuren een nieuwe samenstelling. Om de slagkracht en de coördinerende rol van de bekkenbesturen te verhogen waarbij de betrokkenheid van de lokale waterbeheerders in de bekkenbesturen wordt versterkt, wordt het overleg op deelbekkenniveau in het bekkenniveau geïntegreerd en worden de waterschappen als afzonderlijke overlegstructuren afgeschaft. De waterschapsecretariaten worden in de bekkensecretariaten geïntegreerd.

Het bekkenbestuur wordt opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. De lokale besturen worden via de algemene bekkenvergadering rechtstreeks in de bekkenbesturen vertegenwoordigd. Meer informatie over de samenstelling en de opdrachten van de vernieuwde bekkenstructuren vindt u per bekken op de bekkenspecifieke webpagina’s in de rubriek 'overleg'.

De planvorming van het integraal waterbeleid wordt eenvoudiger doordat de waterbeheerplanning op bekken- en stroomgebiedniveau in elkaar geschoven worden, wat zorgt voor minder planlast. Enkel de waterbeleidsnota en stroomgebiedbeheerplannen blijven als afzonderlijke planfiguren bestaan. Een jaarlijks wateruitvoeringsprogramma zal de huidige bekkenvoortgangsrapporten vervangen en meer flexibiliteit in de planning en de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen mogelijk maken.

Om kandidaat huurders en kopers beter te informeren en dus beter te beschermen, voert het gewijzigde decreet ook een nieuwe informatieverplichting in voor notarissen, vastgoedmakelaars en immobiliënmaatschappijen. Zij zijn voortaan verplicht hun potentiële klanten erover te informeren of een onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied ligt. Meer informatie over de informatieplicht vindt u via de rubriek gerelateerde informatie onderaan deze pagina.

De gecoördineerde versie van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid vindt u op de website van de Vlaamse Codex .

Gerelateerde inhoud
Informatieplicht
gearchiveerd onder: Standaard nieuwsbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.