Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Mei 2013 - Wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid definitief goedgekeurd

Mei 2013 - Wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid definitief goedgekeurd

Op 17 mei 2013 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het decreet integraal waterbeleid wijzigt.

De Vlaamse Regering keurde op 17 mei 2013 het ontwerpdecreet dat het decreet integraal waterbeleid wijzigt, definitief goed. De organisatie en de planning van het waterbeleid in Vlaanderen worden hierdoor eenvoudiger en transparanter. Notarissen, vastgoedmakelaars en immobiliënmaatschappijen worden verplicht om kopers en huurders te informeren over de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen. 


De waterbeheerplanning op bekken- en stroomgebiedniveau worden in elkaar geschoven, wat zorgt voor minder planlast. Enkel de waterbeleidsnota en stroomgebiedbeheerplannen blijven als afzonderlijke planfiguren bestaan.Een jaarlijks wateruitvoeringsprogramma zal de huidige bekkenvoortgangsrapporten vervangen en meer flexibiliteit in de planning en de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen mogelijk maken.


Om de slagkracht en de coördinerende rol van de bekkenbesturen te verhogen waarbij de betrokkenheid van de lokale waterbeheerders in de bekkenbesturen wordt versterkt (een aanbeveling uit de resolutie wateroverlast van het Vlaams Parlement), wordt het overleg op deelbekkenniveau in het bekkenniveau geïntegreerd en worden de waterschappen als afzonderlijke overlegstructuren afgeschaft. De waterschapsecretariaten worden in de bekkensecretariaten geïntegreerd.


Het bekkenbestuur wordt opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. De lokale besturen worden via de algemene bekkenvergadering rechtstreeks in de bekkenbesturen vertegenwoordigd.


De aanpassing aan het decreet voert ook een nieuw juridisch instrument in: de informatieplicht. Notarissen, vastgoedmakelaars en immobiliënmaatschappijen worden verplicht om kopers en huurders te informeren over of een onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt, of in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone. Die informatieplicht wordt via een waterparagraaf opgenomen in vastgoedaktes.


Het ontwerpdecreet is intussen ingediend bij het Vlaams Parlement.

  

gearchiveerd onder: Standaard nieuwsbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.