Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Nov 2015 - Filmpje 'Hoog water zonder kater'

Nov 2015 - Filmpje 'Hoog water zonder kater'

Op 16 november 2015 stelde de CIW het filmpje ‘hoog water zonder kater’ voor op haar symposium over meerlaagse waterveiligheid.

Om de waterveiligheid in Vlaanderen te verhogen, moeten we inzetten op een combinatie van maatregelen die ons beschermen tegen overstromingen, maatregelen die de schade beperken en maatregelen die ervoor zorgen dat we voorbereid zijn als een overstroming zich voordoet. Enkel als iedereen meewerkt, halen we het beste resultaat. 

Het filmpje ‘hoog water zonder kater’ wil iedereen hierover informeren en aanzetten tot actie.

Bekijk het filmpje of lees de uitleg in de rubriek ‘hoog water zonder kater’

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.